Chronische pijn

NETWERK CHRONISCHE PIJN  ‘SAMEN IN BEWEGING NAAR BETER’

Radboud Pöpping is extra geschoold in de oefentherapeutische behandeling van cliënten met chronische pijnklachten. Hij kan u meer vertellen over uw klachten en u begeleiden beter met de klachten om te gaan. In Eerbeek werkt Radboud Pöpping samen in de behandeling van chronische pijn met andere disciplines te weten Fysiotherapie, Ergotherapie en Mensendiecktherapie. De behandelingen chronische pijn in Praktijk de Spreng vallen onder de psychosomatische oefentherapie en worden vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

Radboud Pöpping is verder aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn van oefentherapeuten Cesar/Mensendieck in de regio Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Het doel van het netwerk is het begeleiden van mensen met chronische pijn op een professionele en uniforme manier, om daarmee bij te dragen aan een betere kwaliteit van leven en bewegen. Alle oefentherapeuten binnen het netwerk zijn hiervoor geschoold en werken volgens een protocol dat speciaal ontwikkeld is voor de behandeling van mensen met chronische pijnklachten. Door onderlinge samenwerking en een goede afstemming met andere behandelaars wordt een hoge mate van kwaliteit en efficiency nagestreefd.

Het netwerk werkt o.a. samen met revalidatiecentrum Klimmendaal, revalidatieartsen en reumatologen.

Voor meer informatie over het Netwerk en de behandeling klikt u op Netwerk Chronische Pijn

Kijk voor meer informatie over chronische pijn ook bij Psychosomatische Oefentherapie op deze site.