Verlies en rouwklachten

Bij een combinatie van lichamelijke en psychische klachten spreken we van psychosomatische klachten. In Praktijk De Spreng behandelt Radboud Pöpping deze klachten via de methode Psychosomatische Oefentherapie. Hij heeft zich verder gespecialiseerd in Verlies- en Rouwklachten.

Soorten klachten

Een verlies dat niet goed is verwerkt kan tot stress leiden. Die stress uit zich vaak in lichamelijke klachten, zoals: sterke vermoeidheid, concentratie vermindering, gevoelens van spanning en onrust, hoofdpijn, hartkloppingen, slaapproblemen, vergeetachtigheid, darmklachten, misselijkheid of eetproblemen. Behandeling kan deze stressklachten aanzienlijk verminderen.

Verlies

Verlies is het besef of idee dat een geliefd onderdeel van je leven ten einde is. Denk aan verlies van personen, zoals een partner, ouder of goede vriend. Maar verlies kan ook een scheiding, verminderde gezondheid, of het achter je laten van een bepaalde levensfase zoals werk of gezinsleven inhouden. Verlies hoort bij het leven. Iedereen krijgt ermee te maken. Meestal heeft de mens zelf de kracht en flexibiliteit om met alle gevoelens die hierbij horen om te gaan. Het kan ook  zijn dat je het in je eentje niet redt. Soms kom je er pas na lange tijd achter dat je het verlies nog elke dag bij je draagt. Als er geen tijd is geweest of genomen om te rouwen kan verlies later leiden tot psychosomatische klachten.

Behandeling

Verliesgebeurtenissen vragen erom dat je verder leert leven zonder de verlorene of het verlorene. Wanneer het nog teveel voor je staat, staat het de toekomst in de weg. Afronding van een oude situatie kan dan nodig zijn, door afscheid te nemen van een verloren gegaan, geliefd onderdeel van je bestaan. Door het verlies meer te nemen zoals het is, komt het naast of achter je te staan. Zo ontstaat  er ruimte om verder te gaan en komt het lichaam weer meer in balans.

Er zijn meerdere behandelinterventies. Welke vorm geschikt en passend is blijkt vaak wel in de praktijk. In een intake gesprek maken we afspraken over hoe de behandelingen er uit gaan zien. De volgende behandelvormen zijn mogelijk:

  • verliescommunicatie en inzicht gevende gesprekken
  • voorlichting
  • lichaamsgerichte interventies waaronder ontspanningsvaardigheden en      spanningsregulatie, focussen, mindfulness
  • systemische interventie Familieopstelling
  • Voice Dialoque