Kwaliteit

GEREGISTREERD IN HET KWALITEITSREGISTER PARAMEDICI

Radboud Pöpping staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister van Paramedici. Dit kwaliteitsregister is een instrument voor kwaliteitsbewaking. Het betreft een vrijwillige registratie welke open staat voor alle paramedici, die aan bepaalde eisen moeten en willen voldoen.

STRENGE CRITERIA

Opname in betreffend register houdt in dat de geregistreerde elke vijf jaar opnieuw aan bepaalde eisen moet voldoen om zich te kunnen laten her registreren. Criteria hierbij zijn voldoende werkervaring, deskundigheidsbevordering (scholing en activiteiten binnen de beroepsgroep ter bevordering van kwaliteit op divers terrein).

KLACHTREGELING

Mocht u, als patiënt, twijfelen aan het handelen of functioneren van uw oefentherapeut raadpleeg dan de folder klachtenprocedure of de klachtregeling paramedici eerstelijn.

Folder klachtenprocedure en Folder klachtregeling paramedici eerste lijn

Voor vragen kunt u altijd terecht bij de beroepsvereniging.