Oefentherapie Cesar

In Praktijk De Spreng wordt Oefentherapie Cesar alleen toegepast bij cliënten met chronische pijnklachten. Zie de informatie over Chronische Pijn op deze site. Voor de algemene oefentherapie Cesar/Mensendieck kunt u terecht bij mijn collega Maaike Hazelaar, zie www.oefentherapie-eerbeek.nl

Algemene Oefentherapie Cesar is een paramedische behandelmethode. De behandeling is gericht op het voorkomen van klachten als gevolg van een onjuist houdings- en bewegingspatroon, al dan niet veroorzaakt door een bepaalde lichamelijke afwijking en/of ziekte.

Het doel is de klachten te doen verdwijnen, verminderen en/of te voorkomen, uitgaande van ieders mogelijkheden. Er wordt rekening gehouden met de dagelijkse leef- of beroepsomstandigheden.

Basisgedachte: Mensen lopen, zitten, bukken en tillen. Iedereen doet dit op zijn eigen manier, maar niet iedereen gebruikt bij dezelfde beweging dezelfde spieren in dezelfde mate. Al dat bewegen gebeurt grotendeels onbewust en iedereen ontwikkelt zo zijn eigen houdings- en bewegingsgewoonten. Deze gewoonten kunnen op den duur aanleiding geven tot klachten.